پیش بینی فیوچر چهارشنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۰ ۱۱:۱۴ قبل از ظهر
با توجه به اینکه فیوچر از سکه تاثیر میگیرد و سکه در حال حاضر به حرکت اونس عکس العمل نشان میدهد کماکان افزایش در فیوچر را پیشبینی میکنم چراکه با تحلیل تکنیکالیستها اونس 1780 را باید لمس کند

اما در فیوچر به انتهای قیمتها رسیده ایم و احتمالا باید منتظر بازار خرسی باشیم

اگرچه فیوچر هنوز به شدت گاوی است

در چنین شرایطی بازار خوکی اتفاق نمیافتد و مستقیما بازار خرسی میشود

بنابرین فعلا خریدهایمان را حفظ میکنیم ولی شدیدا اخبارهای کاهنده را زیر نظر خواهیم داشت

فتحی


تداوم فشار آمریکا بر چین، ژاپن و کره برای کاهش خرید نفت ایران

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1528829

نوشته شده توسط گروه تحلیلگران معاملات آتی   | لینک ثابت |